Twój koszyk jest pusty ZalogujZarejestruj

Regulamin

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep STAR KIDS należący do firmy Sklep z artykułami dla dzieci „HIPCIO” Beata Pelczar z siedzibą ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno.
  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr Ew. 8450/2000
  NIP - 6841009304
  NIP UE - 6841009304
  REGON - 370446628
 2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.
 3. Serwis internetowy sklepu STAR KIDS funkcjonuje pod adresem https://www.starkids.pl

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma prowadząca działalność gospodarczą. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Firma Sklep z art. dla dzieci „HIPCIO” Beata Pelczar.
 2. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez dodanie do koszyka interesującego Nabywcę asortymentu. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika Sklepu. Tym samym zostaje zawarta umowa kupna sprzedaży pomiędzy Nabywcą oraz Sklepem.
 3. Nabywca ma 6 dni od chwili złożenia zamówienia na wpłatę na konto, jeśli wpłata nie zostanie w tym czasie zaksięgowana zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Zgłoszenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia paragonu lub faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 4. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy do przesyłki dołączony jest paragon bądź faktura VAT.
 5. W związku ze sprzedażą detaliczną, istnieje możliwość równoczesnego zakupu produktów w sklepie detalicznym jak i w sklepie internetowym. Firma zobowiązuje się jak najszybciej powiadomić Klienta o dostępności i terminie realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Firma zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
 7. Jeżeli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub pracownik skontaktuje się telefonicznie pod wskazany w formularzu numer telefonu. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować zamówienie w całości informując o tym Firmę za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Firma zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub część, w razie, gdy jej zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie do 7 dni.
 8. Klient który wybrał formę płatności za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie tylko do momentu nadania przez firmę przesyłki.

§3 WYSYŁKA

 1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 4 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, wówczas Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 2. Wysyłki przeprowadzane są za pomocą Poczty Polskiej najpóźniej w czwartym dniu roboczym, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, a w przypadku przesyłek pobraniowych najpóźniej w drugim dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Nabywca. Koszt wysyłki podawany jest automatycznie podczas dokonywania zamówienia.
 4. Wysyłkę, nadajemy na adres kupującego podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku innego adresu dostawy, prosimy o informację z dokładnym adresem bezpośrednio po dokonaniu zakupów.
 5. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie Nabywcy. Aby otrzymać fakturę VAT, należy przesłać prośbę o wystawienie faktury VAT na adres mailowy Firmy.
 6. W przypadku otrzymania przesyłki za pomocą firmy kurierskiej, Nabywca ma obowiązek sprawdzić przesyłkę z zewnątrz oraz zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności, Nabywca zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera.

§4 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Przy odbiorze: należność pobiera kurier.
 2. Przelewem bankowym na konto: 31 1020 2964 0000 6302 0135 6385
  W rubryce "tytułem" należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz nr zamówienia.

Zakup towaru i zlecenie wysyłki z zapłatą przy odbiorze równoznaczne jest z zawarciem umowy cywilnej. Świadome i bezpodstawne nieodebranie przesyłki w świetle prawa i kodeksu cywilnego jest złamaniem umowy cywilnej i skutkuje zastosowaniem art. 551 KC i wszczęciem postępowania w celu odzyskania należności.

§5 ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie STAR KIDS należącego do firmy: Sklep z art. Dla dzieci „HIPCIO” Beata Pelczar bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres poczty elektronicznej sklep@starkids.pl w terminie 14 dni od daty odebrania towaru.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz z informacją o numerze konta na które należy przesłać pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

W przypadku przesyłki zwrotnej koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

Firma nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem, koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Wszelkie reklamacje należy odsyłać po wcześniejszym powiadomieniu pocztą elektroniczną z dokładnym opisem wady. Firma Sklep z art. Dla dzieci „HIPCIO” przyjmuje reklamację wadliwych towarów tylko z dowodem zakupu tj. paragon lub faktura VAT.

Towar należy odsyłać na adres:
Sklep HIPCIO - Beata Pelczar
ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Firma zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.